BørneIntra v2.19.1

Nørre Nissum Børneunivers

institutionsfoto.

Velkommen I Nørre Nissum Børneunivers

Børneuniverset er en del af Landsbyordningen Nørre Nissum skole og børneunivers. Vi bor i skønne nyistandsatte lokaler i den ene ende af skolens bygninger. Institutionen er normeret til 60 børnehavebørn og 22 vuggestuebørn, men antallet af børn er meget varierende. Der er færrest børn efter sommerferien, hvor en gruppe rykker i skolen, hvorefter børnegruppen vokser ligeså stille hen over skoleåret. Vi forsøger at tilpasse vores vuggestue/børnehavegrupper efter, hvor der er størst behov, så vi kan tilgodese størsteparten af dem som ønsker plads.

Udelivet er en afgørende pædagogisk faktor og fylder meget i vores hverdag. Vi benytter vores lokalområde og vores legeplads meget og er ude en stor del af dagen.

 

Åbningstider:  Mandag-torsdag kl. 6.15-17.00  Fredag kl. 6.15-15.45

 

Vi har forældre betalt madordning.

Det betyder, at der hver dag bliver lavet mad i huset af vores køkkendame Lene. Vi bestræber os på at lave mest muligt fra bunden og anvende økologiske produkter, der hvor økonomien tillader det. Dvs. mel, gryn og mejeriprodukter på nuværende tidspunkt, derudover anvender vi årstidens frugt og grønt. Der tilbydes fælles morgenmad på blå stue indtil kl. 7.30. Derudover spiser børnene deres medbragte frugt kl. 9.00 i vuggestuen og efter den enkeltes behov i børnehaven. Dog opfordres de til at spise den inden gruppetid kl. 9.45.

Ca. kl. 11.00 spiser vi frokost. Vi får varm mad 3 dage i ugen og rugbrød to dage. Kosten er overvejende ens for vuggestue og børnehave, dog tages der højde for børnenes alder, så de større børn får mere råkost og de mindste flere kogte grøntsager.

Vi har udarbejdet en kostpolitik, som kan findes på hjemmesiden.

Eftermiddagsmaden afvikles fra 14.00-14.30.


Værdigrundlag.

(Værdigrundlaget er sidst revideret af bestyrelsen marts 2010)

  • Vi vil skabe en tryg hverdag, hvor vi styrker børnenes selvværd gennem leg, kreativitet og socialt samvær.
  • Vi vil respektere børnenes personlighed og venskaber, under hensyntagen til det sociale liv og de givne rammer.
  • Vi vægter udelivet på legepladsen og i nærmiljøet højt.
  • Gennem natur og udeliv vil vi skabe en rummelig hverdag, med rige muligheder for udfordringer og oplevelser.
  • Vi vil fokusere på årets gang og naturens sammenhænge.
  • Livet i Børneuniverset skal være præget af glæde, tillid og omsorg.